• PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

   • Monika Rek-Dylich -Przewodnicza RR

    Anna Turobin- zastępca przewodniczącej

    Anna Cuber-skarbnik

    Komisja rewizyjna - Magdalena Stachowicz-Kozak i Aleksander Król

    Sekretarz Monika Blezien-Ruszaj

    Regulamin Rady Rodziców

    Uchwała

    Wpłat na konto Rady Rodziców można dokonywać
    na konto bankowe: 86 1020 2472 0000 6602 0445 1340

    w rubryce „tytułem” należy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza.

    Wpłat można również dokonywać u wychowawców klas.

     

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Wodzisławiu Śląskim
   • zsp7@wodzislaw-slaski.pl
   • ul. 26 Marca 66, tel. 32 455 37 36
   • ul. Tysiąclecia 25, tel. 32 455 48 30 ul. PCK 1, tel. 32 455 11 15
   • 26 Marca 66 44-300 Wodzisław Śląski Poland
   • Przedszkole - ul. PCK1 Szkoła Podstawowa - kl. 1 - 5 ul. Tysiąclecia 25 Szkoła Podstawowa - kl. 6 - 8 ul. 26 Marca 66
 • Galeria zdjęć

   brak danych