• PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

    • Przewodnicząca: Karolina Marek

    • Zastępca: 
     Skarbnik: Agnieszka Jureczko
     Sekretarz: 

     KOMISJA REWIZYJNA: Daniela Salachna, Kamil Wereszczyński, Marta Fojcik (protokolant), Agnieszka Sowa

     Wpłat na konto Rady Rodziców można dokonywać na konto bankowe: xx

     w rubryce „tytułem” należy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz grupę, do której uczęszcza.

     Wpłat na konto Rady Rodziców można dokonywać u pani intendent.

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Wodzisławiu Śląskim
   • zsp7@wodzislaw-slaski.pl
   • ul. 26 Marca 66, tel. 32 455 37 36
   • ul. Tysiąclecia 25, tel. 32 455 48 30 ul. PCK 1, tel. 32 455 11 15
   • 26 Marca 66 44-300 Wodzisław Śląski Poland
   • Przedszkole - ul. PCK1 Szkoła Podstawowa - kl. 1 - 5 ul. Tysiąclecia 25 Szkoła Podstawowa - kl. 6 - 8 ul. 26 Marca 66
 • Galeria zdjęć

   brak danych